Alternatief huidig samenlevingsmodel: Tesla autofabriek vandaag, arbeid belasten morgen? Film 5′

Een kijk achter de schermen bij Tesla: hoe de robot het gradueel overneemt van de arbeider.

Belastingssystemen die arbeid belasten zijn op middellange en zelfs korte temijn zelfvernietigend .

Advertenties
Alternatief huidig samenlevingsmodel: Tesla autofabriek vandaag, arbeid belasten morgen? Film 5′

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Wat betekent werken voor ons? – Will work for free (Film 120′)

In welke mate is de mens vervangbaar door robots? Een blik op de nabije toekomst. (zie ook Tesla Manufacturing film)

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Wat betekent werken voor ons? – Will work for free (Film 120′)

Nieuwjaarsbrief 2014 (en samenvatting brief 2013)

Nieuwjaarsbrief 2013

Happy New Year, Gelukkig Nieuwjaar, Theo’s New Years Letter

In oktober, na drie jaar intensief actie voeren met  StopDarmKanker, bereikten we onze doel. De minister van gezondheid kondigde aan dat ook Vlamingen zullen gescreened worden op darmkanker.

After an intensive 5 year restructuring excercise Village Reconstruction Organisation came home again. We changed the focus from constructing houses to building communities even further. Women empowerment and education to fight the injustice of embedded poverty together with meaningful occupation allow the villagers to make their own choices for their functioning.

Chinese companies continue to show small appetite for ABC Services’ market research activities. We developed comprehensive M&A solutions for SME’s between 3 and 30 Million Euro without familiy continuity plans. Chinese industrial investors acquire market access and can use these existing distribution channels for their other product ranges. The Cross Border E-Commerce platform will offer sales opportunities with fully outsourced payment systems and logistic or technical support.

Het aantal mensen dat op zondagavond naar de voedselbedeling van Daklozenhulp Ant-werpen komt, is met 20% gestegen over het laatste jaar. Naast het voedsel dat als belangrijk inkomsten supplement, significant bijdraagt op het structureel te lage vervangings-inkomen, evolueert onze werking naar een bredere invulling van eigenwaarde voor een groep vrijwilligers uit de doelgroep. We bieden eveneens culturele evenementen tijdens de bedeling en voorzien informatie door en naar andere instanties.

Na bijna drie jaar studie en twee jaar voltijdse voorbereiding zijn we klaar voor actie met ArmenTeKort. Het initiatief kan rekenen en is gebouwd op een breed draagvlak bij kansarmen, kansrijken, beleidsmakers, hulpverleners en deskundigen.

 Nieuwjaarsbrief 2014

Het ArmenTeKort project zal 5000 kansarme en 5000 kansrijke mensen verbinden in een win-win relatie. Daarnaast zal het een belangrijke aanzet geven tot maatschappelijke bewustwording en discussie over zin en onzin van extreme ongelijkheid, waardoor een groeiende groep mensen niet volwaardig aan onze rijke samenleving kan deelnemen.

After an inspiring experience in India with Village Reconstruction Organisation community I will try to work out my role in a movement called ArmenTeKort to end the injustice of endemic poverty. The experiment which we conduct in Antwerp will demonstrate that it is possible to help 5000 endemically poor to build their self esteem to a level where they can discover and take control of their options. From that position they  will be able to acquire new capabilities which will allow them to consider the functioning they choose. At the same time their  5000 opportunity rich buddies will also provide a base in our society to think differently about the origins of poverty. The mechanism is simple, the method has been tried and tested now we need to learn to scale it.

Volgende week richten we ArmenTeKort formeel op. De eerste kernwaarde is “samen”. Deze nieuwjaarsbrief is dan ook eerder een uitnodiging en een vurige wens om samen met jou, fijne, spannende en vooral betekenisvolle maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen.

Next week we will formaly incorporate the Social Profit organisation ArmenTeKort. The first value in our mission statement is “together”, as in “Together Everyone Achieves More”, the TEAM acronym. Even Geert Noels, one of Belgium’s most prominent economists calls for greater solidarity. So this New Year’s letter is an invitation and an expression of strong desire to do something together with you that is fun, exciting and socialy meaningful.

Yours

Theo on the first working day of 2014

PS: Inspiraties

2014 wordt een doorbraak jaar voor Kahn Academy in andere talen (zie Prisoners Dilemma in het Nederlands)

And I also expect significant progress in blended learning systems. Look out for X Ed and Coursera , an initiative of universities such as Harvard, MIT and Google.

The following  movies offer alternative, sometimes colored, views of what can  go wrong even in one of the most successful  society systems.

The Corporation: Companies too big to fail CAN fail democracy.

The inside Job: How lying and cheating became mainstream in a small world.

Joseph Stiglitz: Extreme poverty is not good for anyone

Paul Verhaeghe:  Er is hoop en ze zal van onderaf komen (à la ATK en Geert Noels ?) (Dutch)

Ed Broadbent on Income Inequality, the Canadian  approach

Opiniewolven Theo  uitnodigend voor actie (Dutch)

Theo Spreekbeurt Zaal 7  ATK in een half uur (Dutch)

Bill George former CEO Medtronics: Rethinking Capitalism as per Mc Kinsey

De denkoefening  waarover ik momenteel aan werk  gaat over John Gray vs Steven Pinker, ik zoek verklaringen voor de onverwachte bereidheid van zoveel Kansrijke mensen in ATK participatie.

http://www.vn.nl/Archief/Wetenschapmilieu/Artikel-Wetenschapmilieu/Susan-Neiman-Ik-geloof-sterk-dat-we-morele-vooruitgang-boeken.htm

Onze eigen Michel Bauwens wil van de commons en peer-to-peer de centrale hefbomen maken voor maatschappelijke verandering. Dat is de centrale stelling uit het zeer inspirerende boek “De wereld redden”.

In English: Slavoj Zizek

Nieuwjaarsbrief 2014 (en samenvatting brief 2013)

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Mc Kinsey en Bill George (voormalig CEO Medtronics) Film 7′

Waar extreem kapitalisme multinationals / grote bedrijven eerder verzwakt dan versterkt en hoe met deze pijnpunten om te gaan. Korte termijn – lange termijn denken

We zetten Vlaanderen op de kaart als mondiaal model voor echte sociale innovatie, hier is alvast wat inspiratie. Lees verder “Alternatief huidig samenlevingsmodel: Mc Kinsey en Bill George (voormalig CEO Medtronics) Film 7′”

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Mc Kinsey en Bill George (voormalig CEO Medtronics) Film 7′

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Finding a mission XIMB Webinar (Film 16′)

Armen Te Kort is a feasability and demonstration project to end generation poverty in a rich urban environment in our generation. armentekort.be
We were inspired by Jean Dreze and Amartya Sen, Jeffrey Sachs and William Easterleigh, Paul Collier and Ester Duflo, Arulraja and Tine Van Regenmortel, Michael Windey and Dambysa Moya and over a hundred scientists, social practioners and the 500 people who que for food handouts every week in the Antwerp Homeless Society, Dakant..
This is a rehearsal for the 3 continent program of Antwerp University, Fordham University and XIMB.

Alternatief huidig samenlevingsmodel: Finding a mission XIMB Webinar (Film 16′)