Hoeveel tijd kost het om een empowerment buddy te worden?

En brengt het je meer op dan Netflix? (We kijken gemiddeld 21 uur per week naar TV 😉

Buddy worden is vertrouwd worden met elkaar.

Buddy worden volgt uit een keuze om in een gearrangeerde vriendschapsrelatie te stappen. Koen Geens noemde het “friends of opportunity” in een advocaat-cliënt relatie. Het actieonderzoek ArmenTeKort biedt beide buddy’s de gelegenheid om zo’n relatie te exploreren. De kansbiedende buddy verwerft door de intensieve opleiding nieuwe competenties en experimenteert met andere attitudes. Deze zijn noodzakelijk om op een enorm zingevende manier mee te werken aan de eigenwaarde en zelfrespect van de kanszoekende buddy, die meestal in ernstige armoede leeft.

Door het herwinnen van deze eigenwaarde kan de kanszoekende buddy vervolgens nieuwe keuzes maken over zijn capabiliteitsontwikkeling, gedrag en uiteindelijk omgeving.

We onderzoeken de buddyrelatie vanuit verschillende invalshoeken en in dit artikel bespreken we de tijdsinvestering van beide buddy’s. Het eerste deel van de ArmenTeKort opleiding vult de eerste randvoorwaarde in. Buddy worden is vertrouwd worden met elkaar. Vanuit de nieuwe aangeleerde basishouding kan de kansbiedende buddy comfortabel de brug slaan over de armoedekloof en zijn buddy uitnodigen voor zinvolle vriendschapsrelatie. Vervolgens komt het erop aan “zo snel mogelijk” die toestand van onderlinge vertrouwdheid tot stand te brengen, waar we als mens beide naar op zoek zijn.

Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig, wat doe je en waarover praat je?
We zullen op termijn het bestaande onderzoek naar recent verhuisde mensen en eerstejaarsstudenten aanvullen met onze eigen inzichten, maar dit is alvast wat geweten is: De tijd die samen doorgebracht wordt is voorspellend voor een goed buddytraject. Een uur om de drie weken bij de aanvang van een traject is tijdsverspilling. We suggereren een uur per week.
De samen doorgebrachte tijd maakte vooral verschil als hij werd besteed aan zaken als bijpraten, elkaar op de hoogte houden van wat je gedaan hebt sinds de vorige ontmoeting, sociale leemtes, opvullen heet dat, praten over serieuzere zaken waarbij je allebei aan het woord komt en het maken van grappen en samen plezier hebben.

Je ziet dat bij degenen waarbij die vriendschap niet toenam, de tijd besteed aan small talk juist toenam. Met vrienden of buddy’ praat je over meer dan koetjes en kalfjes.
Dingen samen doen creëert een gezamenlijke geschiedenis en verbondenheid. Dat is gunstig voor de volgende stappen in het buddytraject en het verhoogt, welbevinden en gezondheid. Bovendien leert het je dat statuscompetitie onnodig is en vermindert het eenzaamheid.

Het deel uitmaken van zo’n buddygemeenschap zegt meer over hoe pro-sociaal iemand zich gedraagt dan informatie over de eigenschappen van die persoon. De ArmenTeKort buddy’s maken voor zichzelf een gelegenheid voor pro-sociale ontwikkeling en ruimen wederzijdse vooroordelen stelselmatig op.

Meer informatie over buddy power

Geïnspireerd op de blog van Henk de Vos

Advertenties
Hoeveel tijd kost het om een empowerment buddy te worden?

“Het is gemakkelijker om sterke kinderen te bouwen dan om gebroken mannen repareren”

F Douglass

Vakantiemijmeringen

 

De Europese Centrale Bank is nu een jaar bezig met zijn gigantische opkoopprogramma om de economie te stimuleren. Iedere maand wordt er ruim 60 miljard euro in de markt gepompt en dat wordt zelfs 80 miljard. Maar hoeveel is dat eigenlijk? En wat schieten wij en onze volgende generatie er mee op?  (bron http://www.rtlnieuws.nl/) Lees verder ““Het is gemakkelijker om sterke kinderen te bouwen dan om gebroken mannen repareren””

“Het is gemakkelijker om sterke kinderen te bouwen dan om gebroken mannen repareren”

Ondernemers en Armoedebestrijding

Ondernemers en Armoedebestrijding

 

Progressieve ondernemers weten dat zich engageren rond armoedebestrijding niet alleen het juiste is om doen maar ook dat het een slimme zet is, daarenboven is middellange lange termijn denken hun niet vreemd. Daarom zetten verschillende leiders van bedrijven, overheidsinstellingen, universiteiten – die “outside the box” denken – Lees verder “Ondernemers en Armoedebestrijding”

Ondernemers en Armoedebestrijding

11 julie De Vlaamse emancipatie beweging en de parallel met de emancipatie van de grootste sub-cultuur in Vlaanderen

                                                                Aan het graf van ‘Willem Elsschot’

Den langen dag en heel uw leven
wordt gij gemeden en gekrenkt
als ware in u een stof gemengd
waartegen zonde is voorgeschreven.

Toch is ons aller vleesch en bloed
van ééne soort; en dat de regen
ons aller voetspoor weg zal vegen
dat zien ook zij en weten ’t goed.

[…]

In de aanhef van zijn, naar verluid, in een klei steenoven gebakken, gedicht ‘tot den arme’ benoemt Willem Elsschot het recht op gelijkwaardigheid. “Ons aller vleesch en bloed [is] van ééne soort”. Doorheen de geschiedenis vormde het streven naar een gelijkwaardig bestaan de drijvende kracht achter maatschappelijke bewegingen. Lees verder “11 julie De Vlaamse emancipatie beweging en de parallel met de emancipatie van de grootste sub-cultuur in Vlaanderen”

11 julie De Vlaamse emancipatie beweging en de parallel met de emancipatie van de grootste sub-cultuur in Vlaanderen

Opleiding ATK Buddy’s Prom 2015 B

Netwerken exponentieel,

Zoals Pieter meldde experimenteren we verder met andere opleidingsformules. Momenteel volg(d)en een 80-tal KR buddy’s een 6 maanden opleiding. Op 7 maart start er een 3 maanden opleidingscyclus. De eerste  zaterdagen zijn weliswaar zware volle dagen,  maar dat maakt het wel korter. In het najaar komt er ook nog een promotie buddy’s die ook door de week opgeleid worden.

Vandaag organiseerde Pieter een review met alle ATK trainers en het werd een uitermate boeiende dag. Naast de opleidingsaanpak bespraken we ook de intervisies en de rol die een aantal afgestudeerde buddy’s kunnen opnemen in toekomstige opleidingen. Allemaal best spannend dus!

Voor de 7 maart cyclus hebben we nog een aantal plaatsen vrij. Als je in je netwerk veerkrachtige mensen zoals jij kent, die ook willen evalueren of ATK wat voor hen is, horen we het graag. Je kan hun gegevens aan mij bezorgen of deze link doorsturen. (De eerstvolgende info sessies zijn op woensdag 25 februari 18.00 – 19.30 en op zaterdag 28 februari 14.00 – 15.30.)

Alvast tot binnenkort,

Theo & Marijke

17/2/2015

I

Opleiding ATK Buddy’s Prom 2015 B