BNP-BBP of Bruto Nationaal Geluk? Meten is weten.

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress

Wat we meten heeft een impact op wat we doen, wat betekent dat fouten in onze metingen ook in onze beslissingen sluipen.

“Op het einde van de reis tellen geld noch status. Alleen geluk.” Baron Paul Buysse

Binnen de vijftig jaar werken er op aarde een half miljard robots, er zijn dan evenveel robots als Europeanen, indien het huidige groeiritme van de robotica niet versnelt. Nicolas Sarkozy was terecht ontevreden met de staat van het toenmalige meetapparaat aangaande de economische en maatschappelijke toestand. Hij vroeg o.a. Joseph Stiglitz en Amartya Sen hierover na te denken met experten. Het doel van deze commissie was de beperkingen te identificeren van het BBP als indicator van economische prestatie en sociale vooruitgang, met inbegrip van de problemen omtrent haar definitie, te bekijken welke aanvullende informatie vereist is om meer relevante indicatoren van sociale vooruitgang te creëren, de haalbaarheid te bestuderen van alternatieve meetinstrumenten en een toegankelijke manier te bedenken waarop deze statistische informatie kan gepresenteerd worden.

De meest gebruikte statistieken beschrijven enkele fenomenen niet, die desondanks een grote impact hebben op het welzijn van burgers. Zo kunnen files bijvoorbeeld het bbp doen stijgen als gevolg van het gestegen benzineverbruik, uiteraard zonder voor enige toename in levenskwaliteit te zorgen. Dit betekent dat bbp niet zozeer foutief is, maar wel verkeerd aangewend.

Waarom is dit belangrijk?

Sinds het aanvatten van dit project (2008) is de economische context radicaal veranderd.

In veel landen ontbreekt het aan een up-to-date en volledig vermogenskadaster – de ‘balansen’ van de economie – dat een allesomvattend beeld zou kunnen geven van onroerende goederen, schulden en passiva van de belangrijkste spelers van de economie.

De gehele commissie is wel van mening dat de crisis ons een belangrijke les aan het leren is: zij die onze economie en onze samenlevingen proberen te sturen zijn te vergelijken met piloten die koers proberen te houden zonder betrouwbaar kompas.

Als wat we meten datgene dat we als collectief nastreven vormgeeft – en wat we nastreven bepaald wat we meten – dan kan dit rapport en de toepassingen ervan een significante impact hebben op het beeld dat onze samenlevingen van zichzelf hebben, en daardoor ook op de manier waarop beleidsmaatregelen ontworpen, geïmplementeerd en beoordeeld worden.

Voor wie is dit rapport geschreven?

In de eerste plaats voor politieke leiders. In tijden van crisis, wanneer nieuwe politieke lijnen moeten worden uitgezet om de richting aan te geven waar het met onze samenlevingen naartoe moet, pleit het rapport voor een verschuiving van een “productiecentrisch” meetsysteem naar een systeem gericht op het welzijn van huidige en toekomstige generaties, bijvoorbeeld naar maatregelen meer gericht op universele sociale vooruitgang.

Ten tweede richt het rapport zich tot beleidsmakers die een beter zicht willen krijgen op welke indicatoren beschikbaar zijn en op hun nut bij het ontwerpen, implementeren en beoordelen van beleid gericht op het bevorderen van welzijn en het bevorderen van sociale vooruitgang.

We probeerden de 20 pagina’s aanbevelingen van het 300 pagina’s tellende rapport samen te vatten op de volgende bladzijde.

 

Aanbeveling 1: Bij het bepalen van materieel welzijn dienen inkomen en consumptie de voorkeur te genieten op productie.

Aanbeveling 2: Extra aandacht voor het perspectief van huishoudens is vereist.

Aanbeveling 3: Inkomen en consumptie zouden bekeken moeten worden in combinatie met vermogen.

Aanbeveling 4: De verdeling van inkomen, consumptie en vermogen is belangrijker dan hun gemiddelden.

Aanbeveling 5: Zorg dat de inkomen-indicatoren meer dan markt gerelateerde activiteiten in rekening brengen. Zowel de objectieve als de subjectieve dimensies van welzijn zijn belangrijk. De link tussen verschillende aspecten van ongelijkheid kan aan het licht worden gebracht door elk van de gemeten domeinen binnen het totaalplaatje te bekijken.

Aanbeveling 6: Kwaliteit van leven hangt af van de objectieve voorwaarden en mogelijkheden van de mensen. Maatregelen moeten worden genomen om de gezondheidszorg, onderwijs, persoonlijke activiteiten en omgevingsfactoren van mensen te verbeteren. In het bijzonder moet een aanzienlijke inspanning worden besteed voor de ontwikkeling en implementatie van robuuste, betrouwbare metingen van sociale verbanden, politieke stem, en de onzekerheid waarvan we kunnen aantonen dat ze de tevredenheid met het leven voorspellen.

Aanbeveling 7: “Quality-of-life” indicatoren moeten ongelijkheden in kaart brengen op een wijze die vergelijking toelaat, ongeacht de achtergrond waartegen deze ongelijkheid zich afspeelt. Alhoewel de meeste situaties een eigen indicator vereisen, moet deze altijd gekoppeld worden aan een set verbonden en correlerende elementen. Ongelijkheid in de kwaliteit van het leven moet worden beoordeeld voor alle socio-economische groepen, geslachten en generaties, met bijzondere aandacht naar ongelijkheden die meer recent zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld deze rond de immigratie.

Aanbeveling 8: Enquêtes zouden zo moeten worden opgesteld dat een persoonsgebonden zicht op de verbindingen tussen verschillende aspecten van levenskwaliteit verkregen wordt. De verschillende beleidsniveaus zouden deze informatie dan in beleid moeten omzetten.

Aanbeveling 9-12: Gaan over statistische techniciteit en duurzame milieu aspecten.

 

Zondagochtend mijmeringen Theo Vaes en Emmanuel Van Keer. 5/3/2017

 

Het volledige rapport vindt u hier

Advertenties
BNP-BBP of Bruto Nationaal Geluk? Meten is weten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s