11 julie De Vlaamse emancipatie beweging en de parallel met de emancipatie van de grootste sub-cultuur in Vlaanderen

                                                                Aan het graf van ‘Willem Elsschot’

Den langen dag en heel uw leven
wordt gij gemeden en gekrenkt
als ware in u een stof gemengd
waartegen zonde is voorgeschreven.

Toch is ons aller vleesch en bloed
van ééne soort; en dat de regen
ons aller voetspoor weg zal vegen
dat zien ook zij en weten ’t goed.

[…]

In de aanhef van zijn, naar verluid, in een klei steenoven gebakken, gedicht ‘tot den arme’ benoemt Willem Elsschot het recht op gelijkwaardigheid. “Ons aller vleesch en bloed [is] van ééne soort”. Doorheen de geschiedenis vormde het streven naar een gelijkwaardig bestaan de drijvende kracht achter maatschappelijke bewegingen.

Zo groeide de Guldensporenslag, die ons allen hier verbindt, uit tot een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsbeweging. In de tijd van Elsschot eisten de Vlaamse studenten gelijkwaardige opleidingskansen; Gent vernederlandste in 1930, Leuven volgde als laatste universiteit in 1968. Op het internationale toneel ijverde Martin Luther King voor gelijke rechten in de VS gedurende de jaren ’60. Één generatie later werd de eerste zwarte president democratisch verkozen. Dat is de kracht van bewegingen, de kracht van verandering in een gemeenschap.

Welke sociale minderheidsgroepen streven anno 2015 naar gelijkwaardige participatie in Vlaanderen? We denken spontaan aan holebi’s en mensen van andere origine.

En wat met armoede? Begin juli publiceerde het federaal planbureau een rapport waaruit bleek dat 1 op 6 Vlamingen het risico loopt op armoede en sociale uitsluiting. Mensen in armoede vormen de grootste subcultuur. Sterker nog: deze evolutie vertoont een stijgende trendlijn. Ieder jaar wordt deze kwetsbare groep groter en groter. Toch behoort ons land tot de top 20 van de ‘rijkste’ landen in de wereld. Wat begrijpen we hier niet? Ondanks onze welvaart leeft 11% van de Vlaamse bevolking onder de armoedegrens. In Antwerpen spreken we zelfs over 17%!? Niet de oorzaak – ‘hoe komt dit’ – maar wel ‘hoe lossen we het op’ is hier het enige belangrijke én dringende vraagstuk.

Armentekort vzw is een katalysator: doorheen een tienjarig actieonderzoek in Antwerpen ontwikkelen we een ‘model in empowerment’ dat het potentieel heeft om kansarmoede duurzaam te overwinnen. Mensen in kansarmoede zijn niet in staat om zelfstandig de armoedekloof te overbruggen. Dat zorgt ervoor dat bij het uitblijven of falen van externe hulp, deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt door gegeven. Deze negatieve dynamiek tast de menselijke eigenwaarde fundamenteel aan. Zelfs wanneer kansen zich aandienen zullen of kunnen mensen in kansarmoede die –– niet grijpen.

We leiden veerkrachtige vrijwilligers – mensen zoals u en ik – op tot buddy’s in empowerment. Eens de opleiding afgerond, gaan onze vrijwilligers twee jaar lang op pad met een persoon in kansarmoede, om de eigenwaarde en het sociale netwerk van de kansarme te versterken. We willen de mensen terug de regie over hun eigen leven in handen geven en de maatschappelijke impact hiervan leren demonstreren.

Wat onderscheidt ArmenTeKort? Wel, we zien het groot … . Om de drie jaar schalen we onze projectwerking op met factor 10 . In 2017 spreken we over 50 buddy’s, in 2020 over 500, om in 2023 te eindigen met 5000 buddytrajecten. Om deze ambitie te verwezenlijken, zetten we in op nieuwe verbindingen binnen én buiten de sociale sector. Die schaal is geen toevallige keuze. Het probleem is van die grootorde.
Academici en specialisten werken mee aan ons digitaal kennis- en opleidingsplatform en de meetinstrumenten die noodzakelijk zijn om de maatschappelijke impact voortdurend te optimaliseren.. Dit open portaal is schaalbaar en overdraagbaar: indien een organisatie dit platform wil hosten op de eigen website, dan kan dat kostenloos. Kennis, die kan leiden tot basishouding verandering, verzamelen, produceren en herverdelen is een essentiële pijler van ons project.
Ondernemers stappen niet alleen als buddy in ons programma. Ze ondersteunen de fondsenwerving via top 100 bedrijven die zich engageren met 1% tijd, 1% middelen, en 1% financiële steun voor de komende acht jaar. Dat doen ze samen met de Vlaamse en provinciale overheid en de Stad Antwerpen die als eerste in dit ambitieuze project instapte..

Ik wil nog één laatste gedachte met jullie delen.
We leven in een historisch kantelmoment: de EU davert, robotisering die decimeert in prijs en de Ikea-isering van de dienstensector zet zo meteen de klassieke arbeid- en inkomensverhoudingen onder druk, … . We kunnen het de volgende generatie niet aandoen maatschappelijke problemen zoals kansarmoede en sociale uitsluiting te laten aanslepen. Laat het ons samen aanpakken. Laat ons inzetten op de ontwikkeling van een radicaal veranderingsmodel. Zodra we helder krijgen wat daarvoor nodig is en dat we er allemáál gelukkiger van worden kunnen we zelfs de wettelijk kaders wijzigen.
Als we met zijn allen dezelfde droom delen dan wordt deze werkelijkheid. Dat hebben de Vlaamse voorvaderen die hier liggen reeds bewezen.
We zetten Vlaanderen op de kaart als mondiaal model voor echte sociale innovatie.
Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht.

Theo Vaes     ​www.ArmenTeKort.be    ​vaes@abc.be ​​  03-233 3336​     0475 440144

Advertenties
11 julie De Vlaamse emancipatie beweging en de parallel met de emancipatie van de grootste sub-cultuur in Vlaanderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s